خدمات روان‌درمانی تحت پوشش بیمه های پایه و تکمیلی نیست

مصاحبه‌ی زیر را در خصوص بیمه روان‌درمانی با خبرگزاری موج انجام دادم. در شرایطی که پاندمی کووید 19 میزان استرس جامعه را افزایش داده است، ارتقاء پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت روان ضروری است.

به گزارش خبرگزاری موج، دکتر ترابی با اشاره به راهکارهای موجود برای برون رفت از مشکلات و اختلالات روانی جامعه مطرح کرد: حل بحران موجود نیازمند توجه ویژه دولت ها و اتخاذ تدابیر خاص برای برطرف کردن موانع دسترسی به خدمات سلامت روان است. یکی از اقدامات مؤثر افزایش پوشش بیمه‌ای خدمات روان‌‌درمانی است.

وی در ادامه گفت: علی رغم مصوبه هیات دولت در سال های گذشته خدمات روان درمانی آن طور که باید تحت پوشش بیمه های پایه و تکمیلی قرار نگرفته است که این امر یکی از دلایل اصلی عدم مراجعه مردم برای روان درمانی است؛ چرا که بسیاری از مردم توان پرداخت هزینه‌های روان‌درمانی را ندارند. این مشکل در مناطق محروم کشور بیشتر جلب توجه می‌کند. وضعیت پوشش بیمه‌ای در شهرهای کوچک بدتر از شهرهای بزرگ و کلان شهرها است.

مطالعه‌ی اصل مصاحبه

بیمه روان‌درمانی