وبلاگ - آخرین اخبار
اثر برنامه های تلفن های همراه بر روی علایم افسردگی

برنامه‌های گوشی‌های هوشمند می‌توانند در کاهش علایم افسردگی مؤثر باشند.

  • در حال حاضر حدود 10000 برنامه گوشی هوشمند در مورد سلامت روان موجود است.
  • اطلاعات کمی در مورد فواید این برنامه‌ها (اپلیکیشن ها شمال بازی ها و غیر بازی ها) در دسترس است.
  • نتایج یک مطالعه متا آنالیز چاپ شده در journal of World Psychiatry قابل توجه است.
  • تأثیر این برنامه‌ها روی علایم افسردگی روی 3414 نفر در قالب 18 مطالعه کنترل شده تصادفی بررسی شده است.
  • اندازه اثر  0.22 در برابر گروه کنترل به دست آمد که از نظر آماری معنی دار بود.
  • یعنی برنامه‌های گوشی‌های هوشمند اثر محسوسی در کاهش علایم افسردگی دارد.
  • اما با در نظر گرفتن اختلال افسردگی اساسی اندازه اثر به 0.09 کاهش یافت.
  • برنامه‌هایی که در آنها اجزای شناختی رفتاری و یا ذهن‌آگاهی وجود داشت تأثیراتی در علایم افسردگی داشتند.
  • بنابراین: اپلیکیشن‌های موبایل می‌توانند به میزان کمی روی علایم افسردگی اثر داشته باشند. اما اثر آنها روی اختلال افسردگی عمده مشخص نیست.

منبع

تفسیر نتایج مقاله برای عموم:

اگر علایم افسردگی خفیف باشند برنامه‌های موجود در بازارهای گوشی‌های همراه هوشمند می‌توانند کمی در برطرف شدن علایم مؤثر باشند. اما اگر علایم افسردگی در حدی زیاد باشد که در چهارچوب یک اختلال عمده روانپزشکی قرار بگیرد این برنامه‌ها بی اثرند.